Transport med skip med/uten stempel

Kort om utviklingen av skipspost med vekt på Nord Norge.

Brev fra Bergen til Tromsøe frankert med 4 skillingsvaløren av Oscar 1 serien. Merket er korrekt stemplet med 3-rings kassasjonsstempel nr 25 samt sidestemplet med Bergen datostempel. Brevet har på forsiden en håndskrevet annulering "pr Nordcap" som viser at brevet er gått med D/S Nordcap.

Fra 1700-tallet og utover 1800-tallet ble behovet for å kunne ha en regelmessig postgang på Nord-Norge stadig større. Det samme var tilfelle for godstransport. Både befolkningen og kanskje særlig den offentlige delen av samfunnet klaget stadig på at man fikk for lite og for sein informasjon om samfunnshendelser i resten av riket. Det skapte også vansker at man ikke fikk varer så raskt som ønskelig.

Regjeringen vedtok i 1825 at det skulle bestilles 2 dampskip som skulle bedre på forholdene. PÅ denne tiden ble mesteparten av postgangen besørget av såkalte postbønder, systemet fungerte på sett og vis, men regulariteten var svært varibel. De to første dampskipene "Constitusjonen" og "Prinds Carl" ble satt i trafikk i 1927, og rutene var fra Kristiansand til Hamburg. Etter dette gikk utviklingen framover og etterhvert var det skip i drift på ruten hele vegen fra Vadsø til Christiania, samt utenlandsrutene til Hamburg, København og Kiel.

D/S Prinds Gustav var statens tredje skip, og dette skipet startet med ruter på Nord-Norge i mars 1830. Det finnes en rekke postale spor etter dette skipet.
Postale spor etter DS Prinds Gustav.
Her er det beskrevet på forsiden av brevet at D/S Prinds Gustav er ankommet.
Nok et skipsbrev med posthistorisk interesse. Brevet er sendt fra Bergen til Christiansund i 1956. Det er frankert med 4-skilling Våpen utganven fra 1855 (NK 1), og annulert med datostempel i Bergen. Oppe til høyre på forsiden av brevet er det en håndskrevet annulering "pr Bergen" som viser at brevet har gått med D/S Bergen. Dette dampskipet. D/S Bergen ble bygd i Newcastle i England, og skulle leveres i juli 1852. Det ble en del forsinkelser underveis, og først den 3. desember 1852 ankom skipet Bergen der det ble mottatt av en rekke entusiastiske mennesker. Skipet gikk inn i ruten mellom Hammerfest og Hamburg, og første avgang fra Bergen var 15. februar 1853. Turen gikk til Hamburg, men grunnet mye is på elva "Elbe" snudde skipet i Cuxhaven. Etter mye vansker var skipet tilbake i Bergen 10 mars 1853.

Dampskipet KVIK.

Brev fra Hadsel til Nodmele på Andøya. Det er omkartert i Alsvaag, og har påskrift "pr dampskipet Kvik".

I 1875 tok handelsmann Christoffer Ellingsen fra Kvitnes i Hadsel initiativ til å kjøpe det lille dampskpet "Kvik". Dette var en del av dannelsen av Hindø Dampskibsselskap A/S. Selskapet opphørte i 1923.

"D/S Kvik" fraktet post, men hadde ikke eget stempel.

Dampskipet "Malangen" gikk i lokale ruter i Troms. Det var postførende, men ikke utstyrt med stempel. Posthistorisk finner vi imidlertid spor som på dette brevet med påskrift "Dps Malangen 25/11". Brevet er gått via TRomsø der det er omkartert og det er også omkartert i Bodø før det er sendt videre lokalt til Strømmen.
Et meget interessant posthistorisk objekt. Brevet er sendt fra Dønnæs på Ytre Helgeland. Det er frankert med 4-skilling våpen 1855, og stemplet med 3-rings nummerstempel 51 (Dønnæs). Det er i tillegg datostemplet !Nidelven" som er et dampskip. I tillegg på forsiden påført "Dampsk Lindesnæs" for hånd.
Utsnitt av påskrift på forsiden av brevet.

Dampskibet "Lindesnæs" var statens 10. skip, og ble kjøpt fra Tysklannd i 1854.  Det het da "Lybeck". Det ble satt i trafikk i 1855, men gikk ikke fast på Nord-Norge. Dnet ble brukt når behovet var stort, særlig om høsten, og gikk to sesonger i rute på Østfinnmarken.

På sporet etter postførende skip.

Brevforside påskrevet "pr Thor".

Utover abdre halvdel av 1800-tallet hadde de private dampskipsselskapene en rekke skip i ruter både lokalt og mer sentralt.  D/S Thor ble levert fra Bergens mek verksted i 1867 og ble kjøpt av BDS i 1871. Det skulle traffikere lokale ruter i Lofoten.

Her vises en brevforside sendt fra Bergen til Vefsn frankert med  3-skilling posthorn. Merket er blekk-krysset og konvolutten påskrevet "pr Thor". Dette dokumenterer at skipet også har traffikert ruter utenfor Lofoten, og at det har vært postførende.

D/S Carl var et skip som ble brukt i Østfinnmarksruten fra 1876 til 1879. Det traffikerte ruten også om vinteren. Fra sesongen 1880-1881 overtok det Bergenske dampskibsselskp også vintertrafikken. Det er kjent et par merker med påskrift "Carl", og disse skriver seg trolig fra dette skipet.
Denne brevforsiden viser et annet skip som var postførende,men som ikke hadde stempel. D/S Fiskeren (ikke "Fisken" som det står i attesten) var et kystruteskip bygd i 1884. Det hadde flere eiere fram til det ble hugget i 1939. Det viste objektet er levert om bord på skipet i Tromsø, og er deretter fraktet til Bergen det det er påført datostempel. Det har videre en postal påskrift DS Fiskeren 9/8.

Paquebot

Brevet er levert fra skip til postkontoret i Bergen. Det har stempel "Paquebot" og er i tillegg stemplet Bergen. Brevet kommer med båt fra Færoyene, os er adressert til Oslo.

Skip som er i internasjonalt farvann mens det blir skrevet brev eller kort, og som kommer til et annet land enn det som frimerket stammer fra når det når en havn har muligheter til å levere post til postkontoret i den aktuelle havna. Frankeringen vil da bli stemplet medhavnebyens stempel samt med et stempel som lyder "Paquebot".

Brev sendt fra Tingakrossur på Færøyene sendt til Oslo via Bergen, levert direkte til båten, og derfor ikke stemplet ved avgangsstedet. Mottatt i Bergen, der stemplet med norsk maskinstempel med klisje som angir Paquebot.
Paquebot-stempel påført i Oslo. Dansk frankering.
Prinsesse Margrethe avbildet på forsiden av kort fra Færøyene.
Også dette er et Paquebot stempel fra Bergen. Viser her et klipp der sendingen kommer fra Thorshavn, er mottaksstemplet "Bergen" og er påført "Paquebot"-stempel.
Enlinjestempel i fiolett farge på kort fra Færøyene til Oslo med transitt i Bergen.
Fiolett Paquebot-stempel på sending fra Island. Ankomststempel Bergen.
Svart variant av enlinjestemplet fra Bergen.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Gunnar Melbøe | Svar 03.02.2018 23.59

Feil årstall under bildetekst 1830 skal være 1838

Gunnar Melbøe | Svar 05.04.2014 14.45

Flott!

Gunnar Melbøe | Svar 03.04.2014 21.09

Når du beskriver utviklingen av dampskip til Nord-Norge er det jo litt merkelig at du ikke nevner det første, "Prinds Gustav", som startet i 1838.

Jan Svendsen 04.04.2014 16.17

Hallo!

Jeg har nå lagt inn spre etter ds Prinds Gustav

Jeg bygger fortsatt ut nettsiden, men det skjer litt i "rykk og napp" og ikke alltid kronologisk... er

Jan Svendsen | Svar 13.03.2014 19.55

Værfast i Bodø......oppdaterer nettsiden

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

09.11 | 18:16

Din psykopat. Jeg skal knuse deg.

...
03.02 | 23:59

Feil årstall under bildetekst 1830 skal være 1838

...
08.01 | 12:13

Flott og spennende! Berit M.

...
07.01 | 21:26

Jeg nå i gang med nettsiden min, dette etter en lanp pause som skyldes at jeg hatt mange andre oppgver.Jeg utvider siden med ett ny tema nemlig SEX.......

...
Du liker denne siden