Bruken av håndannuleringer

Utstilling i Vadsø 20 - 23 september.

7. sep, 2013
Jeg skal delta i den regionale frimerkeutstillingen "Varanger 2013" med 2 helt nymonterte samlinger. Begge innen posthistorie og jeg har kalt dem "En posthistorisk whip-lash" og "Nord-norske krone posthorn stempler".
Dersom du skulle være i Vadsø 20-23 september og er innom utstillingen ønsker jeg kommentarer på samlingene.

"Hakon Jarl"

Brevsendt fra Bergen til Kjerringø. Brevet har påskrift "Hakon Jarl" som viser at det sannsynligvis har gått med dette dampskipet.

Den 27. januar 1857 ble en stor dag for midt-norsk skipping. Denne datoen ble nemlig "Nordenfjeldske Dampskibsselskap" stiftet.  Konkurranse med "Det Bergenske Dampskibsselskab" ble ansett som meget viktig.Det ble raskt innhentet anbud og satt i gang bygging av et skip ved et verft i Skotland. Skipet skulle frakte både gods og passasjerer. Det ble døpt "Hakon Jarl". Som mange andre dampskip på denne tiden, var skipet også rigget for å kunne seile. Skipet gikk i mange år i fart i ruten mellom Hammerfest og Hamburg. I november 1877 grunnstøtte skipet ved Kjeøy, og det sank før man klarte å redde det. Posthistorisk sett fins det en rekke spor, og skipet fikk også eget stempel. Det er også kjent endel objekter med håndskrevet annulering.

Noen ganger dukker det opp objekter som overrasker. Postgangen på Helgelandskysten gikk naturlig nok med skip utover til øyene. Skip i denne ruten er ikke noe omfattende område, men det er tydeligvis noen ting man ikke vet. Dette brevet har påskrift "pr Trænen", og har derfor trolig gått med et skip som hadde dette navnet. Nærmere undersøkelser viser at det dreier seg om et av Fyrverkets skip. Dette må fungert som befrakter av post er kort periode rundt 1905.

Håndannulert Bø.

Håndskrevet "Bø 1/2 -84". Dette er gjort i Bø i Vesteraalen.

Hele brevet presenteres nedenfor.

Brev fra Bø til Tromsø med 20 øre posthorn (NK 40)
Forsiden av brev rek til USA. Håndannulering fra Vegø 1/8 1883.

Brev fra Vegø til USA.

Her er baksiden av brevet ovenfor. Det er sendt fra Vega i Nordland i 1883 til USA. Brevet er rekommandert og er det ene av 2 kjente med denne frankeringen. På forsiden ar brevet håndannulert Vegø 1/8 1883, og merkene er forskriftsmessig blekk-krysset. Det er sannsynligvid omkartert i Brønø, og har stempel fra Hamburgruten som viser at det er fraktet med båt. Bak amerikansk stempel som dokumenterer omkartering i New York.

Saltdalen på brev med 4 skilling Våpen variant sprukket plate.

På baksiden av brevet finnes en håndannulering fra Saltdalen.

Dette brevet ble sendt fra Saltdalen til Tromsø, og har på bakseiden en håndannulering "Saltdalen 26/1 1856". Saltdalen fikk tildelt 3-rings nummerstempel med nr 248, men tidglig på året i 1856 var riststemplene inne til omgravering, og mange postkontorer/poståpnerier var da uten stempel. Dette medførte at man foretok håndannuleringer. Dette brevet er mer spesielt ettersom merket også har varianten "sprukket plate".

Brev med NK 1 med variant "sprukket plate".

Håndannulering fra Herø i Helgeland

NK 8 på brev med håndannulering fra Herø i Helgeland. Brevet er sidestemplet HMRFST B HMBRG og har altså blitt fraktet med båt til adressestedet som er Trondhjem.

Herø i Helgeland var på 1800-tallet et sentralt sted der stedet lå sentralt i forhold til skipstrafikken.  I filatelistisk sammenheng er hele området på ytre Helgeland interessant. Vi finner mange steder med post, steder som er svært små og der postgangen må ha vært liten.

Kjerringø på brev med 4 skilling våpen med oppgravert hjørne.

Brevet er sendt fra Kjerringø, og merket har variant oppgravert hjørne.

Kjerringø ligger like ved Bodø, og var fra gammelt av et kjent handelssted langs leia, der også dampskipene i Hamburgruten anløp.

Viser her et brev der annuleringen er helt korrekt. Oppe i høyre hjørne av brevet er det en stadsannulering fra Kjerringø. Merker er blekk-krysset og overordnet postkontor som i dette tilfellet er Bodø har etterstemplet merket.

Merket har en av primærvariantene på NK 1 , nemlig det såkalte "oppgravert hjørne".

1 skilling posthorn 1873-utgaven. Merker har påskrift "UMBUGT". Umbugten brevhus i Nord-Rana herred ble opprettet 1/9 1915. Brevhuset ble nedlagt i 1956. Det ble gjenopprettet i 1961 for så å bli nedlagt i 1966. Denne påskriften er enste kjente, og jeg er ute etter andre påskrifter fra Umbugt. Kan dette være en påskrift påført i moderne tid?
Brev til Kirkesanger Johansen i Lebesby. Brevet er sendt fra Veinæs og merket er håndskrevet "Veinæs 20/12 1886". VEINÆS poståpneri, i Lebesby herred, Tanen fogderi, under Vadsø postkontor,ble underholdt fra 1.11.1885, for den tid av året da post kunne befordres i postruten Lebesby -- Sværholdt, dvs. i tiden november--februar. Sirk. 26, 11.11.1885. Poståpneriet er tatt med i poststedsfortegnelsen 1901 og 1902, men ikke i fortegnelsen 1904. Det har trolig ikke vært i virksomhet en tid før det ble offisielt lagt ned fra 1.4.1905, og fra denne dato omgjort til brevhus. Poståpneriet fikk tildelt datostempel av 2-rings vanlig type 1885.
Brev med påskrift "Bardo 4/9 -76" sendt til Os i Østerdalen. Det har sannsynligvis gått med bipostrute til et kystnært poståpneri i Midt-Troms og derfra sendt med Hamburgruten til Trondhjem der det er omkartert og stemplet på forsiden. BARDO poståpneri, på gården Kirkemoen, i Bardo annex til Maalselven prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderi, under Tromsø postkontor, ble opprettet ved Kgl.res 19.11.1870, med virksomhet fra 1.1.1871 og med 14-daglig bipost mellom Bardo og Maalselven poståpnerier. Sirk. 28, 13.12.1870. Fra 1.7.1890 ble det opprettet en ukentlig bipost mellom Søveien (nå: Sjøvegan) og Bardo. Sirk. 20, 25.6.1890. I 1895 ble poståpneriet flyttet fra Hundtorp til Sætermo, og fra ca 1896 lå poståpneriet i Skoglund-gaarden.

Håndskrevet Havnvik

Her er et brev der portoen på 4 skilling er kvittert med NK 1 (4 skilling våpen 1855). Brevet er sendt til Tromsø, og er stemplet med 3-rings kassasjonsstempel nr 137 som ble benyttet ved poståpneriet på Ibestad i Troms. Ut fra mitt ståsted er det baksiden som er mest interessant. Det finnes en påskrift "Havnvik  20/11 -56" og denne påskriften er fra nabobygda til Ibestad, sannsynligvis påført ved omkartering til dampskip. Dampskipsanløpet var i Havnvik.

Kautokeino er så tidlig som ved starten av Torneo-posten i 1798 nevnt som opprettet poståpneri. Det fortelles videre at poståpneriet ble lagt ned samtidig med Torneoposten i 1807/08. Det er likevel tatt med i oversikten fra 1808 da det var kongeskifte. Offisielt opprettet ble det ved Kgl.res 7/10 1852. Det hadde 3-rings nummerstempel med nr 148, og stenskriftstempel ble tilsendt 7/2 1859.

Håndskrevet Sortland

Dette brevet er sendt fra Sortland i Vessterålen til Strømmen i Bodø. Merket er korrekt blekk-krysset, og konvolutten påført "Sortland 3/8 1879". Brevet er omkartert i Bodø og der korrekt sidestemplet "Bodø 5/9 1879".

Litt lokal posthistorie fra Bodøområdet. Brevet er sendt fra TVERLANDET hvor det er håndannulert den 27/1 -83 til Myklebostad like ord for byen.

SIDEN SOM OMTALER HÅNDSKREVNE ANNULERINGER FORTSETTER PÅ "DEL "

 

:::::: TRYKK UNDER::::::::

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Jan Normann Svendsen | Svar 28.08.2013 01.42

Jeg holder på med å lage ny nettside. Masse arbeid, og kan ikke bruke den gamle www.svendsen.smugmug.com som mal. Den nye nettsiden blir forhåpentligvis bedre.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

09.11 | 18:16

Din psykopat. Jeg skal knuse deg.

...
03.02 | 23:59

Feil årstall under bildetekst 1830 skal være 1838

...
08.01 | 12:13

Flott og spennende! Berit M.

...
07.01 | 21:26

Jeg nå i gang med nettsiden min, dette etter en lanp pause som skyldes at jeg hatt mange andre oppgver.Jeg utvider siden med ett ny tema nemlig SEX.......

...
Du liker denne siden